fbpx

Node.js, React, Vue och Angular

cyberspace, data, wire-2784907.jpg

Lite mer tekniskt i denna artikel men det kanske ändå kan vara intressant för alla. Kanske är du VD för ett företag och har hört din utvecklare nämna dessa tekniker och bara nickat och hållit med.

Server och klientkod

Ofta snackas det om serverkod och klientkod. För att förstå Node och dess ramverk så behöver vi förstå skillnaden på serverkod och klientkod. PHP som är ett av de vanligaste serverspråken ute på marknaden körs på servern. Koden har alltså körts innan det levereras till användarens webbläsare.

Ett klientbaserat språk såsom javascript körs i användarens webbläsare. Där är det alltså webbläsaren som ansvarar för att koden körs på rätt sätt. Och därav är det klientens dators resurser som används för klientbaserad kod och serverns resurser som används för serverbaserad kod.

Node.js fördelar

Node.js är JavaScript som körs på servern. Det finns många fördelar och de största är att utvecklare kan ta bort ett programspråk ur sin repertoar och fokusera sina kunskaper mer. Som ett exempel så måste en fullstack webbutvecklare hålla reda på minst 5 programspråk, ibland många fler, plus alla ramverk och kompilatorer. Tar man bara bort ett programspråk ur fokusområdet så kan ni tänka er att kvaliteten och effektiviteten ökar dramatiskt.

Node i sig är också byggt för att kunna hantera kod och händelser som händer vid olika tillfällen utan att blockera programflödet. Koden körs så kallat asynkront. Detta leder till mer användarvänliga gränssnitt, färre sidladdningar, och mindre belastning på servern.

React, Vue och Angular

React, vue och angular är alla tre så kallade ramverk för Node.js. De bygger ut baskoden med funktioner för att enklare och snabbare komma igång med att bygga en applikation eller hemsida. De har ju alla tre sina för och nackdelar och kan alla tre åstadkomma i princip samma saker.

  • Tjänster såsom Microsoft Office, Gmail och PayPal använder Angular
  • Tjänster såsom Facebook, Netflix och Apple använder Vue.
  • Tjänster såsom Instagram, Twitter och Pinterest använder React

Behöver vi Node?

Node.js och dess ramverk är effektiva, snabba och användarvänliga, men man behöver tänka på mer innan man bestämmer sig för att använda sig utav det. Då det är enklare i dagsläget att köpa ett webbhotell som lämpar sig för PHP och t.ex WordPress så är valet att använda Node.js ett dyrt alternativ för att bara ha en hemsida. Node passar sig mer lämpligt för något tyngre webbapplikationer med avancerade användargränssnitt och många funktioner.