fbpx

AI – Vad handlar det om?

computer-network-binary-system

När vi pratar om AI i dagens samhälle så fantiserar i alla fall jag, Linus på SiteKlar, om självmedvetna datorer eller robotar som går runt och är som människor eller till och med smartare. Är det ren science fiction? Kommer vi befinna oss där en dag? Kommer mänskligheten förslavas likt Terminator eller Matrix, eller kommer vi hitta en gemensam symbios med dessa supersmarta datorer.

Först behöver vi ta reda på vart vi är i dagens samhälle. AI är ett väldigt brett begrepp. I dagsläget finns det några olika sätt att kategorisera olika nivåer av AI på. Jag väljer i detta inlägg att kategorisera dem som Snäv AI, Artificiell Generell Intelligens, Superintelligens.

Snäv AI

All AI i praktisk användning i dagens samhälle och även de mer forskningsrelaterade AI-projekten anses vara Snäv AI. De uppvisar inte människolik intelligens. De flesta människor är i kontakt med denna typ av AI på daglig basis. Vare sig det är en lite extra smart chatrobot som svarar på dina frågor när du kontaktar ett företag, en funktion i ditt galleri som sorterar fram alla bilder på din katt Snuffe eller som en AI i kameran som ställer in exponering och fokus för att kunna ta ett kort på månen med mobilen.

Trots sina fantastiska och praktiska användningsområden så är det just det, endast praktiska.

Maskininlärning

Ofta kan man också höra uttrycket maskininlärning. Trots sin något högre teoretiska praktiska applikation så är dessa i dagens samhälle också inräknade som Snäv AI.
Det handlar om en AI som lär sig att lösa en uppgift uppgift utan att programmatiskt bli tillsagd exakt hur den ska lösa uppgiften. AI ges indata, ett problem eller en uppgift och några grundläggande regler som den sedan lär sig göra på rätt sätt, oftast genom att bara upprepa uppgiften med små variationer tills den upptäcker förbättring, och till slut når i mål. Videon nedanför visar en AI som lärt sig att gå och springa med en 3D figur med hjälp av inlärning.

Det finns även olika tekniker att lära AIn på, en av de vanligare är att AI:n får en belöning om den gör ett rätt, oftast i form av poäng som AI:n är programmerad till att vilja skaffa så många som möjligt av. Ibland får den även straff genom att poängen tas bort om den gör fel. Detta kan skynda på inlärningen dramatiskt.

Artificiell Generell Intelligens

Nu börjar vi röra oss lite i Science Fiction trakterna. I dagsläget finns det ingen AGI. Den klassificeras som en hypotetisk AI som uppvisar snarlik intelligens till människor. Den klarar alla uppgifter människor klarar av och kanske till och med är svår att märka direkt skillnad på i intelligens. I detta stadiet kommer nog den politiska debatten handla mest om AGI:ns rätt i samhället. Då AGI ofta förknippas i hypotesen med medvetande, förnimbarhet, förnuft och självmedvetande.

Då denna typ av AI är endast hypotetisk och science fiction idag, men inte omöjligt, så är det ingen som vet exakt när det kommer att ske, men de flesta forskare verkar vara ense om att det kommer att ske. Några förutspådda årtal för den första AGI:n är 2029, 2030, 2040, 2050. Så ändå inte så långt in i framtiden.

Vissa menar också att det kan vara väldigt svårt att skapa ett medvetande via programmering, detta är dock en pågående debatt.

Superintelligens

Nu är vi långt in i Science Fiction delen av detta inlägg. Men det är långt ifrån en omöjlighet att AI:n kommer överträffa människan i intelligens vid ett stadie. Detta, trots alla filmer i genren, betyder inte att det kommer vara vår undergång. Tvärtom är det lika stor chans att det leder till en explosion av teknologiska, politiska, sociala framgångar. Vi kan bli inslungade i en utopi. Såklart också en dystopi, men nu ska vi se på den ljusa sidan då vi oftast bara hör negativa saker om en Artificiell Intelligens som är smartare än människan och trots att jag gärna diskuterar en ond SI.

Teknologisk singularitet

Så hur skulle en SI kunna finnas om människan inte är tillräckligt intelligent för att skapa en?

Genom en så kallad teknologisk singularitet. Eller i simplare termer “rekursiv självförbättring”. Enligt teorin kan en AGI vara en indirekt väg till att en SI uppstår. Om tillräckligt stora framgångar görs med en AGI så kan den ha kraften att förbättra sig själv en aning, i sin tur så förbättrar sig den nya förbättrade AGI:n sig själv och så vidare, tills en intelligens nås som är i princip obegränsad, då den bara kan förbättra sig själv om den behöver mer intelligens. Detta låter som något som skulle ta tid men vi får tänka på att det i dagsläget finns Snäva AI:er som lär sig gå på väldigt kort tid utan att ens veta vad verbet “gå” är.

Personligen anser jag att “självförbättringen” kommer ha en expotionell acceleration. Långsamt i början men för varje steg så kommer intelligensen öka eplosionsartat.

Det finns många frågor och ämnet är stort. Jag anser att vi inte bör oroa oss över en eventuell SI. Chansen är större i mitt personliga tycke att en SI kommer vara vänlig och slunga mänskligheten in i en fantastisk framtid. Men vi kanske bör vara snälla mot AGI när de väl skapas, i förebyggande syfte. Kanske borde överväga att ge dem lite mer rätt i samhället när de väl frågar efter det.

Källa

https://sv.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens

https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskininl%C3%A4rning